Dark Light

我嘅香港➟加拿大移民經驗+攻略分享

作為練精學懶KOL,首先我要講明,呢編文嘅主要目的係俾我宣洩我嘅移民過程中遇到個On9廢到無論嘅移民顧問+究竟香港人有咩途徑移民加拿大,唔會同大家探討移民好定唔好、點解要移民加拿大唔係英國澳洲美國、移民要準備啲咩等等。